MİMARİ ve STATİK PROJELERİ YÖNETİM HİZMETLERİ

1. Proje Planlama Hizmetleri
-Tasarım Yönetimi
-Stratejik Proje Planının Hazırlanması
-Proje Yönetim Planının Hazırlanması ve Bütünleştirilmesi
 
2. Proje Gerçekleştirme Hizmetleri
-Teklif Alma Süreci Hizmetleri
-İletişim ve Açıklık Yönetimi
-Teklif Alma Hizmetleri 
-Sözleşme Yönetimi
-Hakediş Kontrolü ve Onayı
 
3. Proje İzleme Hizmetleri
-Günlük İzleme 
-Haftalık İzleme ve Taşeron ve Tedarikçilerle Görüşme 
-Maliyet Kontrolü
-İş Programı Kontrolü
-Proje Planı Revizyonları (gerektikçe)
-Aylık İlerleme Raporlarının Hazırlanması
-Çevresel Konuların İzlenmesi
-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularının İzlenmesi
 
4. Proje Kontrol Hizmetleri 
-Kaba Yapı İnşaatının Kontrolü 
-İnce Yapı İnşaatının Kontrolü
-Kabul
 
5. Proje Koordinasyon Hizmetleri
-Genel Proje Koordinasyonu 
-Döküman Yönetimi
-Projedeki Anlaşmazlıkların Yönetimi
-Paydaşların Yönetimi
X